dimecres, 30 de desembre de 2009

PROJECTES TELEMÀTICS (sessió 11.1)
Public Art Project.

A grans trets un Projecte Telemàtic vindria a ser un tipus de treball cooperatiu entre escoles amb un projecte comú a través d'Internet. Aquesta visió socio-constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge potencia la interrelació entre les escoles, del mateix país i de la resta del món, que participen en el Projecte per mitjà de correus electrònics, xats, vídeo-conferències, fòrums, etc.

A tall d'exemple he triat el Projecte Telemàti
c Public Art Project.


Public Art Project és un Projecte Telemàtic d'àmbit internacional creat per construir una galeria fotogràfica amb imatges (fotografies originals fetes pels alumnes) aportades pels grups participants, que mostrin algun element artístic que es trobi en un espai públic, a l'aire lliure, de la seva localitat.

Public Art Project està pensat per a Infants i joves d'entre 10 i 18 anys. Al ser d'àmbit internacional la llengua vehicular és l'anglès tot i que es pot escriure, si es vol, una segona entrada amb l'idioma del país d'origen. Es recomana fer petits grups de treball d'entre 6 i 8 persones.

Amb Public Art Project es pretén (segons els seus creadors):
 • Fomentar el coneixement (autoria, història, significat, etc.) de les obres d'art públiques.
 • Conèixer i practicar l'ús d'eines de geoposicionament.
 • Promoure el respecte dels espais i elements públics.

Per altra banda hi ha una sèrie d'activitats relacionades:
 • Presentació del grup (foto i text)
 • Presentació de l'obra d'art públic escollida
 • Localització d'aquesta obra en un mapa col·lectiu.

I activitats opcionals:

 • Trencaclosques,
 • Caceres del tresor
 • Graffitis virtuals
 • Jocs basats en la localització d'obres d'art en un mapa
 • D'altres que es vulguin compartir amb la resta de participants

A més a més, el web de Public Art Project inclou una guia didàctica per al professorat amb orientacions i suggeriments per a la realització de les activitats.

He triat aquest Projecte pel seu caire creatiu i perquè crec que se li pot extreure molt més suc. Trobo que és un projecte obert a la creativitat, on la fotografia té un paper molt destacat sense deixar de banda el treball de recerca. Un projecte on es pot estudiar i aprofundir en temes com, evidentment, la fotografia i tot el que comporta, és a dir, intentar anar més enllà i treure-li aquell racó escollit una altra visió, potser més artística, que la simple fotografia de l'objecte. A més a més a l'aula d'informàtica podem començar a introduir als alumnes al fantàstic món dels programes d'edició d'imatge com Photoshop o Gimp; física amb treballs paral·lels sobre la llum per exemple; i perquè no química coneixent els antics mètodes de revelat i, de pas, veure les diferències entre analògic i digital, a més a més dels objectius a dalt esmentats que comprenen la història o l'aprenentage d'una llengua estrangera, el geoposicionament, etc. Tota una sèrie de matèries que poden fer d'un Projecte Telemàtic puntual un Treball per Projectes o Centre d'Interès de tot un curs de durada.