diumenge, 6 de desembre de 2009

CIBERNÀRIUM
Setmana d'Activitats Extraordinàries.

Un cop acaba la conferència Fer de Mestres vàrem anar, de pressa i corrents, al Cibernàrium. El Cibernàrium està ubicat dins un parc tecnològic de 2000 metres quadrats on podem trobar-hi una vuitantena d'empreses dedicades a l'àmbit tecnològic. El Centre de Divulgació Tecnològic Cibernàrium (CDTC) n'ocupa 1000 dels 2000 metres quadrats totals. El CDTC es basa en tres punts: primer, l'Alfabetització Digital i capacitació digital. Segon, la formació i divulgació de les noves tecnologies i per últim es preocupa pel desenvolupament personal i professional.

Com a repte de futur volen dotar a totes les biblioteques i centres culturals catalans d'antenes Cibernàrium o el que és el mateix, punts de formació arreu del nostre país.

Després d'aquesta introducció, el catedràtic J.M Pérez Tornero i el doctor Santiago Tejedor de la Facultat de Periodisme i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens varen parlar, bàsicament, del paper de la tecnologia 2.0 en l'educació. Després de fer un repàs pels diferents tipologies d'Escola al llarg del temps (E. Filosòfica, E. Dialògica, E. del Llibre Sagrat, E. dels tallers Gremials, i E. Burgesa) i determinar quin és el paper d'aquesta actualment, Escola reserva o "guarderia", l'Escola de la docilitat, de la cultura horitzontal, la fàbrica de coneixement centralitzadora, burocràtica, homogeneïtzadora i desincentivadora. Trencada quan el monopoli del saber és ocupat pels mitjans de comunicació. S'ha de fer una Escola oberta i per tant, l'educació ha de canviar i patir una revolució.

Com ha de ser l'escola del futur?
 • Què paga la pena aprendre?
 • Les escoles no estaran aïllades sinó en xarxa (escoles multilingües de formació cosmopolita).
 • Recursos audiovisuals en xarxa (no gaires llibres).
 • No hi haurà diferència entre casa i escola (implicació de tothom).
 • No només hi haurà exàmens escrits sinó també de visuals.
3 exemples d'eines importants que obren noves portes. Aquestes eines no estaven pensades, inicialment, per a una finalitat educativa però tenen grans potencialitats educatives.
 • VozMe: Orador virtual de fàcil ús (MP3)
 • Approbo: Indica la part o parts d'un text que ha estat "copiat" d'internet.
 • EyeOs: Escriptoris per a l'alumnat.
Què és la web 2.0?

Abans però cal dir dues mitges mentides d'internet. La primera és que es garanteix la democratització a l'accés a la informació i la segona la formació de la "Biblioteca d'Alexandria Digital" en un laberint caòtic.

La web 2.0 és:
 • La democratització real (Weblogs com a filtres en el laberint)
 • La conversió de ciutadans lectors per ciutadans emissors.
És una web, per tant, que confia en els seus usuaris que per altra banda són els millors controladors de qualitat.La web 2.0 és la web de la gent; dóna veu a totes aquelles persones que no en tenien i a més a més:
 • Potencia les experiències.
 • Permet jugar.
 • El comportament de l'usuari no està predeterminat.
 • No és un software tancat.
 • No creu en els drets de propietat.
 • Està en beta eterna.
 • Web del hacker.
La web 2.0 ens obliga a:
 • Veure
 • Escoltar
 • Llegir
 • Escriure - amb paraules, imatges, sons, interactius...
 • Gestionar - figura de l'educomunicador/gestor de continguts
 • Innovar
Això comporta que tothom pot informar i aquí recau la importància del món educador.

Aquesta metamorfosi de la web no acaba aquí. Ara tenim la 2.0 (web social) però arribarà la 3.0 (web semàntica) i la 4.0 (web intel·ligent)Per finalitzar vàrem parlar de com hauria de ser el mestre del futur. Les seves característiques i competències.
 • Canvi cultural.
 • Formació mestres. Alfabetització digital (alguns alumnes saben més que els propis professors).
 • Aprendre conceptes. El funcionament general de les eines. Els programes són caducs i cal despertar la curiositat del mestre.
 • No ensenyar des del punt de vista tècnic, cal un ensenyament intuïtiu. Explorar informació (no creure's-ho tot, contrastar info i validar ja que som responsables de la història, transmeten coneixement) > obtenir info > crear solucions.
Però per sobre de tot hem de ser usuaris crítics.